Žmogaus sauga 7/8 specialioji klasė, 2021-05-31 – 06- 23